26 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim egzaminem zakończono dwa kursy podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wodzisławskiego.

Szkolenia podstawowe dla strażaków ratowników OSP realizowane były według nowego programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Część teoretyczna przeprowadzona była w systemie e-learningowym natomiast zajęcia praktyczne prowadzone były przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wodzisławiu Śląskim i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rydułtowach. Szczególnie dużo uwagi przykładano do wykorzystania sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz umiejętności z zakresu ratownictwa technicznego. Kursanci szkolili się przez dwa tygodnie od wtorku do soboty. Jednym z ostatnich etapów kursu było zaliczenie komory dymowej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzyymało łącznie 29 strażaków w tym 1 kobieta. Strażacy nabyli uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach oraz kolejnych kursach uzupełniających i specjalistycznych przewidzianych dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.