Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim ogłasza postępowanie kwalifikacyjne do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim.

Liczba stanowisk i wymiar etatu: 3/1

Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej

Stanowisko docelowe (etatowe): starszy ratownik

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 68

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w PSP - system zmianowy

Załącznik 1Z

Załącznik 2Z

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki po I etapie naboru:

- do pracy na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl.

 

EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY odbędzie się w dniu 3.07.2018r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. 26-Marca 66.

Kandydaci przystępować będą do egzaminu sprawnościowego o wyznaczonych godzinach:

1. kandydaci z numerami ewidencyjnymi od 1-12 o godz. 8.00

2. kandydaci z numerami ewidencyjnymi od 13-24 o godz. 9.00

3. kandydaci z numerami ewidencyjnymi od 25-34 o godz. 10.00

Na egzamin należy posiadać dowód osobisty, zaświadczenie lekarskie oraz obuwie sportowe.

 

Wyniki po II etapie naboru:

- do pracy na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl.

 

Wyniki po III i IV etapie naboru:

- do pracy na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl.

 

Wyniki po V etapie naboru:

do pracy na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl.

 

Wyniki po VI etapie naboru:

do pracy na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl.