Pogoda   Poland, Katowice  4°C

Uczniowie klas II Liceum Ogólnokształcacego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach pogłębiali swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek państwowej straży pożarnej.

W piątek 11 grudnia 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim zorganizowała warsztaty dotyczące badań przyczyn pożarów i okoliczności ich powstawania. Prowadzącym warsztaty był Tomasz Wiśniewski  – biegły sądowy w zakresie pożarnictwa oraz członek Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Pożarowych.

W dniu 9 listopada 2015 roku egzaminem odbywającym się w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim zakończył się kurs podstawowy OSP realizowany jednoetapowo. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu, łącznie z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Tu jesteśmy

Kontakt

Kontakt z KP PSP

w Wodzisławiu Śląskim

telefon 32 453 93 93

e-mail na adres: pspwodzislaw@katowice.kwpsp.gov.pl