Pogoda   Poland, Katowice  8°C

Dzień 25 listopada jest oficjalnie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Właśnie tego dnia rozpoczyna się również, trwająca do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), ogólnoświatowa Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”.

W dniach 3, 7, 10 i 13 listopada 2014 w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim odbyły się szkolenia doskonalące z zakresu współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dla strażaków-ratowników jednostek OSP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim w roku bieżącym otrzymała wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego w postaci sprzętu ratowniczego i nie tylko. Nowy sprzęt w naszej jednostce pojawiał się na przestrzeni całego roku. Łączna jego wartość  to 76 000zł.

W dniu 9 października 2014 roku egzaminem odbywającym się w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim zakończył się kurs dowódców OSP. Celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących OSP.

Tu jesteśmy

Kontakt

Kontakt z KP PSP

w Wodzisławiu Śląskim

telefon 32 453 93 93

e-mail na adres: pspwodzislaw@katowice.kwpsp.gov.pl