Pogoda   Poland, Katowice  4°C

W dniach 3, 7, 10 i 13 listopada 2014 w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim odbyły się szkolenia doskonalące z zakresu współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dla strażaków-ratowników jednostek OSP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim w roku bieżącym otrzymała wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego w postaci sprzętu ratowniczego i nie tylko. Nowy sprzęt w naszej jednostce pojawiał się na przestrzeni całego roku. Łączna jego wartość  to 76 000zł.

W dniu 9 października 2014 roku egzaminem odbywającym się w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim zakończył się kurs dowódców OSP. Celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących OSP.

W poniedziałek 6 października 2014r. Miasto Wodzisław Śl. przekazało w użytkowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. agregat pompowy o wydajności 400m3/h.

Tu jesteśmy

Kontakt

Kontakt z KP PSP

w Wodzisławiu Śląskim

telefon 32 453 93 93

e-mail na adres: pspwodzislaw@katowice.kwpsp.gov.pl