Pogoda   Poland, Katowice  5°C

W dniach od 15 do 17 września 2014 r. przeprowadzone zostały ćwiczenia  w przeznaczonym do likwidacji budynku lampowni KWK „Rydułtowy – Anna”  w Pszowie. W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Rydułtów oraz Wodzisławia Śl. Wykorzystując możliwości obiektu zastosowano pozorację, która nie odbiegała od rzeczywistych warunków pożaru.

W dniach 2,3,4 wrzesień zastępy straży pożarnej z JRG Wodzisław Śląski i JRG Rydułtowy gościły na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach a także w Domu Pomocy Społecznej.

W dniu 17 lipca 2014 roku egzaminem odbywającym się w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim zakończył się kurs podstawowy OSP realizowany jednoetapowo. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu, łącznie z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych.

W dniu 28 czerwca 2014 r. w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się X Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych Woj. Śląskiego.

Film promocyjny SA PSP w Poznaniu

Tu jesteśmy

Kontakt

Kontakt z KP PSP

w Wodzisławiu Śląskim

telefon 32 453 93 93

e-mail na adres: pspwodzislaw@katowice.kwpsp.gov.pl