29 października 2017 roku w związku z silnym wiatrem strażacy na terenie powiatu wodzisławskiego interweniowali łącznie 42 razy. 

Najwięcej zdarzeń dotyczyło powalonych drzew oraz uszkodzeń przewodów energetycznych. W interwencjach związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru udział brało 15 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 107 strażaków OSP.
 
 

 Zestawienie działań w dniu 29 października 2017r. w związku z usuwaniem skutków silnego wiatru.

Ilość interwencji Uszkodzenia budynków Wiatrołomy Zalane budynki
Uszkodzone dachy Inne uszkodzenia budynków
Budynki mieszkalne Budynki gospodarcze Budynki mieszkalne
42 3 1 1 34 3