DOWÓDZTWO JRG NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

bryg. mgr inż. Jacek Filas

Dowódca JRG nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Rzecznik Prasowy KP PSP w Wodzisławiu Śląskim

tel. (32) 453 93 85 

 

 

st.asp. Czesław Honisz

Z-ca Dowódcy JRG nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

tel. (32) 453 93 85