Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż na terenie całego kraju wdrożone zostały przez Komendanta Głównego PSP nowe „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”. Wprowadzone procedury mają za zadanie ujednolicenie sposobu postępowania przez Państwową Straż Pożarną przy przyjmowaniu zgłoszeń i podejmowaniu ewentualnych interwencji związanych z zagrożeniami powodowanymi przez osy, szerszenie, roje pszczół oraz ograniczenie działań w bardzo licznych przypadkach bezzasadnych zgłoszeń.

Interwencje PSP podejmowane będą w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi ze strony owadów i najczęściej będzie to dotyczyć obiektów w których przebywają grupy dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich przypadkach przewiduje się doraźną ewakuację tych osób poza strefę zagrożenia i podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usunięcia owadów.

 

Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej przyjmując zgłoszenie będzie je wnikliwie analizować i może uznać interwencję zespołu ratowników straży pożarnej za bezzasadną - brak bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Wówczas zaproponuje zgłaszającemu alternatywne rozwiązanie, kierując go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd tych owadów.

W uzasadnionych okolicznościach prowadzone mogą być działania polegające m.in. na:

ewakuacja osób ze strefy zagrożenia,

oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,

poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o wystąpieniu roju lub gniazda wraz z   informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną,

pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy "Prawo budowlane", zapewnia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

Aby pozbyć się niepożądanych owadów właściciele na swoich posesjach powinni prowadzić działania prewencyjne. Łatwiej bowiem jest zapobiegać niż walczyć z już założoną kolonią szerszeni czy os. Aby zniechęcić je do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi mogą przedostać się do środka warto odpowiednio zabezpieczyć, gdyż odnotowywaliśmy też liczne przypadki zgłaszania konieczności naszej interwencji dokładnie w tych samych miejscach.

 

W związku z powyższym, zwracamy się z apelem o większą rozwagę przy zgłaszaniu potrzeby naszej interwencji.

 

W chwili obecnej posiadamy informację o trzech firmach (zajmujących się zwalczaniem insektów) działających na terenie powiatu wodzisławskiego:

TOMASZ CYRANKA - usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych, tel. 502 413 192

TOXIN Firma Specjalistyczna ul. Wyzwolenia 118 Jastrzębie Zdrój, tel. 032 474 11 56

AQUA TOX Zakład Usług Higieny Sanitarnej Grzegorz Wisełka, ul. Jasna 26/8 Jastrzębie Zdrój, tel. 032 470 56 01

KAALMITEAM - Usuwanie os i szerszeni, tel. 500 418 131

 

 

W przypadku przekazania do nas informacji od firmy prowadzącej działalność o podobnym charakterze zostanie ona ujęta w wykazie, który zostanie podany do wiadomości na naszej stronie internetowej.