STATYSTYKA ZDARZEŃ W 2016 ROKU

 

W 2016 roku na terenie powiatu wodzisławskiego miało miejsce 1478 zdarzeń. W porównaniu z rokiem 2015 nastąpił spadek ilości pożarów o 113, a miejscowych zagrożeń o 89. Zmalała również liczba alarmów fałszywych o 2 zgłoszenia.

 

1

  

2

  

3

 

4

 5

 6