W sobotę 20 czerwca odbyły się XI Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych, których organizatorem jest Państwowa Straż Pożarna w Jastrzębiu-Zdroju. 

   Z powiatu wodzisławskiego w zawodach wzięła udział drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Rogowa oraz drużyny młodzieżowe z OSP Łaziska.

 

    W tegorocznych zmaganiach sikawek konnych startowały w sumie 33 drużyny, zaś w kategorii seniorzy, w której startował Rogów o pierwsze miejsce walczyło 10 drużyn.

    Ostatecznie Rogowscy strażacy zajęli 7 pozycję w swojej kategorii. Był to drugi start drużyny sikawki konnej z Rogowa w zawodach wojewódzkich. Po raz pierwszy sikawka konna została zaprezentowana i wystartowała w zawodach wraz ze swoją załogą w roku ubiegłym, po zakończeniu jej rekonstrukcji w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Unie Europejską. 

    Odremontowana sikawka konna jest własnością Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, które oddało ją w użytkowanie Rogowskiej jednostce OSP. Przekazana sikawka w znacznej części wybrakowana, bez kół i w stanie daleko posuniętej korozji została poddana gruntownemu remontowi wraz z odbudową brakujących elementów. Ciężkiej pracy przywrócenia sikawki do dawnej świetności podęła się firma SANDER z Rogowa we współpracy z zakładem stolarskim Andrzeja Szymiczka, również z Rogowa. 

    Efekty ich pracy i kunsztu można obecnie podziwiać w przeszklonej wiacie przy remizie OSP w Rogowie, oraz w trakcie zawodów i prezentacji.

    W kategoriach młodzieżowych powiat wodzisławski reprezentowała jednostka OSP Łaziska. W tegorocznych zawodach wzięła udział drużyna dziecięca, drużyna młodzieżowa dziewczyn i drużyna chłopców. Najmłodszy uczestnik w drużynie dziecięcej ma 4 latka, a startował już w drugich zawodach. 

    Drużyna młodzieżowa chłopców zajęła 3 miejsce, a drużyna dziewczyn miejsce 2. Jednostka nie posiada własnego sprzętu, zawodnicy startowali na sprzęcie czyli sikawkach zaprzyjaźnionej jednostki OSP Jastrzębie Górne, gdzie jeżdżą również na treningi.

Młodzieżowa Drużyna pożarnicza przy OSP Łaziska powstała w 2011 roku czyli w stulecie założenia jednostki i zrzeszała na początku 10 dzieci zarówno chłopców jak i dziewczynki. Na początku działalności dzieci uczyły się musztry, obsługi sprzętu strażackiego oraz udzielania pomocy przedmedycznej. Pokazy udzielania pomocy przedmedycznej zostały zaprezentowane w szkołach podstawowych w Godowie i w Gołkowicach, na festynach, oraz w Dolnej Lutyni w Republice Czeskiej podczas dni otwartej remizy. W latach następnych zaczęła wzrastać liczba członków MDP. W związku z tym zaczęto przygotowywać się do zawodów sportowo-pożarniczych w/g regulaminu CTIF. Od roku 2013 w zawodach brały już udział dwie sekcje tzn. drużyna dziewczyn i chłopców zajmując pierwsze miejsca w swoich kategoriach. W roku 2013 drużyna dziewczyn brała udział w zawodach powiatowych zdobywając 2 miejsce. 

    W zawodach gminnych, które odbyły się w roku bieżącym w Łaziskach wystartowały 2 drużyny dziewcząt oraz drużyna chłopców i zajęły miejsca 1 i 2 oraz chłopcy 1.

    Oprócz tego drużyny MDP od dwóch lat biorą udział w zawodach halowych rozgrywanych w Republice Czeskiej w Petrowicach. Rozgrywają tam dwie konkurencje tj. sztafeta węzłów oraz sztafeta dwójek. W roku ubiegłym nasze dziewczyny zajęły 3 miejsce co jest nie lada wyczynem gdyż dzieci w Republice Czeskiej przygotowują się do tych zawodów w swoich szkołach pod okiem nauczycieli.

    Jako takim dopełnieniem i podziękowaniem dla dzieci z MDP jest udział w "obozach przetrwania". Są to obozy organizowane przez strażaków z Gminy Stare Miasto, która jest Gminą partnerską dla Gminy Godów. Dzieci były już na dwóch kilkudniowych  obozach zorganizowanych w formie stacjonarnej i wędrownej. 

   W obecnej chwili MDP w Łaziskach zrzesza 32 członków zarówno dziewczyn jak i chłopców a chętnych do drużyn wciąż przybywa. 

   Opiekunem drużyn młodzieżowych jest Edward Szołucha naczelnik OSP w Łaziskach.

zdjęcia: st. bryg. Krzysztof Ziaja