W dniu 30 lipca 2015 roku egzaminem odbywającym się w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim zakończył się kurs podstawowy OSP realizowany jednoetapowo. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu, łącznie z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych.

 

Kursanci doskonalili swoje umiejętności podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych, które prowadzone były przez strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wodzisławiu Śląskim z wykorzystaniem sprzętu Komendy oraz samochodów ratowniczo gaśniczych jednostek OSP. Kursanci szkolili się w systemie codziennym od poniedziałku do piątku przez 12 dni. Przeprowadzone zostały również zajęcia w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim gdzie druhny i druhowie musieli przebyć zadymiony i zaciemniony tor przeszkód w aparatach powietrznych.

Na kurs zostało przyjętych 27 strażaków OSP z miast i gmin powiatu wodzisławskiego.

Podczas egzaminu strażacy zdawali egzamin pisemny oraz egzamin praktyczny, na który składały się symulowane akcje ratowniczo-gaśnicze oraz sprawianie drabin i linii ssawnej. 

Wszyscy kursanci zaliczyli egzamin pozytywnie.

 

Po rozdaniu świadectw niektóre uczestniczki i uczestnicy świętowali zaliczenie kursu lądując w zbiorniku brezentowym z wodą.

 

 

Spośród wszystkich uczestników ocenę bardzo dobrą uzyskały następujące osoby:

 

Błażej Kisiel – OSP Pszów

Dominik Wojaczek – OSP Turza Śląska

Marlena Sułgut – OSP Biertułtowy

Robert Łukoszek – OSP Pszów

Jakub Piecha – OSP Gorzyce

Łukasz Zawadzki – OSP Biertułtowy

Szymon Mojżesz – OSP Czyżowice

Justyna Szustkiewicz – OSP Rydułtowy

 

Autorzy zdjęć: Martyna i Łukasz Materzok