30 marca 2016r. na terenie KWK „Marcel” odbyły się ćwiczenia, w których udział brały jednostki ratowniczo-gaśnicze z Rybnika, Rydułtów oraz Wodzisławia Śląskiego.


Ćwiczenia praktyczne poprzedziła analiza z pożaru łaźni na KWK Jankowice, przedstawiona przez  zastępcę Komendanta Miejskiego w Rybniku oraz dowódcę zmiany 3 w JRG Rybnik.
Głównym celem ćwiczeń było usprawnienie współpracy pomiędzy jednostkami ratowniczo-gaśniczymi (Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śl.) jak również doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach wielokondygnacyjnych.
W scenariuszu ćwiczeń założono pożar w pomieszczeniu łaźni hakowej na I kondygnacji. Działania zastępów polegały ewakuacji osób przebywających w budynku, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu wody w natarciu wewnętrznym.