W dniach 24 – 26 października na terenie powiatu wodzisławskiego odbyły się warsztaty z zakresu działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych dla dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu województwa śląskiego.

W pierwszym dniu miały miejsce zajęcia teoretyczne oraz pokazy i omówienie zjawisk na makietach drewnianych domków. Dzień drugi i trzeci polegał na ćwiczeniach w warunkach naturalnych różnych technik gaszenia. Każdy z uczestników musiał w sposób praktyczny przetestować omawiane w pierwszym dniu techniki w warunkach prawdziwego pożaru. Organizatorem warsztatów była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a zajęcia prowadzili instruktorzy CFBT (Compartment Fire Behaviour Training).