W dniu 2 listopada terenie gminy Lubomia odbyły się warsztaty pożarnicze nt. pożarów wewnętrznych.

Warsztaty organizowane były w formie teoretycznej i praktycznej. Na zajęcia przybyli zaproszeni wykładowcy z SA PSP w Krakowie, będący jednocześnie instruktorami CFBT. W ramach realizacji bloku teoretycznego, który odbył się w WDK Lubomia Grabówka omówiono następującą tematykę:

  • Teoria spalania - st. kpt. mgr inż. Łucja Rozwadowska instruktor CFBT
  • „Właściwości gaśnicze wody”st. kpt. mgr inż. Marcin Szewerniak – instruktor CFBT
  • „Rodzaje prądów gaśniczych i ich wykorzystanie”, „Ekspozycja strażaków na czynniki rakotwórcze podczas pożarów” – kpt. mgr inż. Krzysztof Ograbek – d-ca JRG Rydułtowy
  • 3T –Tactics, Techniques, Tools (Kombinowane techniki gaszenia pożarów) st. kpt. mgr inż. Tomasz Starowicz d-ca zmiany JRG Wodzisław Śl.

W trakcie zajęć praktycznych, które odbyły się w Nieboczowach zrealizowano następujące zagadnienia:

  • techniki poruszania się strażaków oraz podawanie prądów gaśniczych (tj. krótki puls, długi puls, omiatanie, ołówkowanie, malowanie, podawanie prądu zwartego z dużą wydajnością,
  • demonstracja zjawisk pożarowych zachodzących podczas pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem makiety domu (dolls house),

Przeprowadzono również praktyczne ćwiczenia na przygotowanym wcześniej budynku, w którym zrealizowano następujące założenia:

  • obserwacja zjawisk pożarowych,
  • zmiękczanie pożaru (tzw. reset pożaru) oraz natarcie nadciśnieniowe
  • natarcie nadciśnieniowe z wykorzystaniem technik podawania prądów gaśniczych.

Ogólnym założeniem ćwiczeń praktycznych było wykorzystanie (łączenie) w praktyce różnych technik gaszenia pożaru w celu zwiększenia skuteczności działań i bezpieczeństwa ratowników. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestniczyli w nich również przedstawiciele z KM PSP Rybnik oraz KM PSP Żory.