W dniu 29 grudnia 2016 w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Rydułtowach odbyła się uroczysta zbiórka połączona ze spotkaniem świąteczno - noworocznym z przedstawicielami Urzędu Miasta Rydułtowy.

W uroczystej zbiórce oraz spotkaniu uczestniczyli:

-        Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śl. st.kpt. Marek Misiura,

-        Z-ca Komendanta Powiatowego w Wodzisławiu Śl. mł. bryg. Rafał Adamczyk,

-        Pan Marcin Połomski – z-ca Burmistrza Miasta Rydułtowy,

-        Pan Lucjan Szwan – Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy,

-     Pan st. bryg. w st. spocz. Kazimierz Musialik,

-        Ks. Jacek Spyra – Parafia św. Jerzego w Rydułtowach,

-        Pan Tadeusz Koleczko – inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rydułtowy,

-        Pan Jerzy Salwiczek – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydułtowach.

Okazją do uroczystej zbiórki było wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów.

Rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach zostały nadane wyższe stopnie służbowe dla następujących strażaków:

st. str. Marek Jęczmionka, st.str. Dawid Kamiński, st. str. Norbert Kolonko.

    Akty awansowe wręczyli Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śl. st. kpt Marek Misiura oraz z-ca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Rafał Adamczyk. Gratulacje nowo awansowanym przekazał z-ca Burmistrza Miasta Rydułtowy Pan Marcin Połomski.

Spotkanie świąteczno noworoczne było okazją do modlitwy, którą poprowadził ks. Jacek Spyra, jak również życzeń na nadchodzący nowy 2017 rok. Podczas spotkania Komendant Powiatowy wraz z Dowódcą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Rydułtowach przedstawili zakres oraz etapy przeprowadzonej modernizacji budynku JRG oraz informacje o prowadzonych działaniach ratowniczych i ćwiczeniach w 2016r., jak również o planach na nadchodzący nowy rok.