Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim apeluje do mieszkańców powiatu wodzisławskiego o nie wypalanie traw!

 

       Wraz z końcem okresu zimowego, gdy pokrywa śnieżna ustępuje z łąk oraz nieużytków rolnych, rozpoczyna się okres zwiększonej liplakat3czby pożarów związanych z wypalaniem traw oraz pozostałości roślinnych. Większość z tych zdarzeń wynika ze świadomej działalności człowieka, gdyż w dalszym ciągu spora część społeczeństwa uważa, że wypalanie suchej trawy wpływa pozytywnie na glebę oraz rozwój nowej szaty roślinnej. Nieodpowiedzialność oraz brak wiedzy często są skutkiem nie tylko pożaru wysuszonej trawy, ale w konsekwencji stwarzają zagrożenie dla przylegających terenów leśnych czy obszarów zabudowanych. Zagrożenie to potęgowane jest przez warunki atmosferyczne towarzyszące wiosennej aurze, zwłaszcza słoneczna, wietrzna pogoda sprzyja niekontrolowanemu rozwojowi pożaru oraz przeniesieniu go na teren zalesiony czy zamieszkały.

       Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna pt. „Stop pożarom traw” ma za zadanie uświadomić społeczeństwu zagrożenia związane z pożarami traw, skutkami dla środowiska naturalnego oraz konsekwencjami wynikającymi ze świadomego podłożenia ognia.

 

Pamiętajmy, że wypalanie traw:

a)    jest realnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, w tym zwierząt (gnieżdżących się przy glebie ptaków, owadów             zapylających, mniejszych ssaków) oraz ludzi;

b)    konsekwencją wypalania traw może być zaprószenie ognia w pobliskich lasach, torfowiskach bądź na terenie przyległych        domostw;

c)     zadymienie wynikające z pożaru zawiera wiele toksycznych substancji oraz znacząco zmniejsza widoczność na drogach;

d)    pożar wydłuża znacząco okres regeneracji gleby;

e)    osobie, która świadomie wypala pozostałości roślinne czy nieużytki rolne, grożą poważne konsekwencje prawne.

 

        W ramach kampanii „Stop pożarom traw” została uruchomiona strona internetowa: http://www.stoppozaromtraw.pl/

Są tam dostępne materiały informacyjne, w tym plakaty, ulotki oraz prezentacja edukacyjna, które można pobrać.