W dniach 6 oraz 13 marca 2017 roku zakończyły się egzaminem odbywającym się w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim dwa kursy dowódców OSP.

Celem szkoleń było przygotowanie dowódców OSP do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących OSP.

Kursanci doskonali swoje umiejętności podczas zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych na terenie Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim przez Dowódców JRG Wodzisław Śląski i JRG Rydułtowy oraz Wydział Operacyjno-Szkoleniowy.

     W pierwszym terminie tj. od 1 do 6 marca 2017 roku w kursie wzięły udział 22 osoby. Szkolenie z oceną pozytywną ukończyło 19 druhów. 3 uczestników otrzymało ocenę niedostateczną i został im wyznaczony termin egzaminu poprawkowego.

     Drugie szkolenie, na które zostąło przyjętych 19 druhów, odbywało się w dniach od 8 do 13 marca 2017 roku. Tym razem wszyscy włącznie z osobami poprawiającymi ukończyli kurs.