W dniu 22 kwietnia 2017 roku na terenie Koksowni Radlin odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ćwiczeniach współorganizowanych przez JSW KOKS S.A. Oddział KKZ w Radlinie – Koksownia Radlin, JRG Rydułtowy, OSP Biertułtowy uczestniczyły następujące jednostki: OSP Głożyny, OSP Pszów, OSP Krzyżkowice, OSP BIertułtowy, OSP Rydułtowy, OSP Radoszowy, OSP Koksownia Radlin. Ćwiczenia składały się z trzech bloków. W pierwszym bloku teoretycznym uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się ze specyfiką procesu technologicznego, występującymi zagrożeniami oraz organizacją ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. W drugim bloku szkoleniowym uczestnicy zapoznali się z obiektami i instalacjami występującymi na terenie Koksowni Radlin, drogami pożarowymi, istniejącymi źródłami zaopatrzenia wodnego, technicznymi systemami zabezpieczeń. Trzeci blok ćwiczeń praktycznych, był okazją do wykorzystania nabytej wiedzy podczas improwizowanego pożaru rozlewiska benzolu koksowniczego, w trakcie którego poszkodowane zostały trzy osoby. Ćwiczące zastępy sprawdziły możliwości taktyczne swojego sprzętu, dostosowując do rodzaju zagrożenia posiadane środki ochrony indywidualnej, sprzęt niezbędny do działań w zakresie ratownictwa medycznego, dostępne środki gaśnicze oraz techniki dostarczania wody na duże odległości przy założonej wymaganej wydajności. Dzięki zaangażowaniu strażaków biorących udział w ćwiczeniach udało się zrealizować zamiar taktyczny ćwiczeń praktycznych jak również całego bloku szkoleniowego. Realizacja ćwiczeń w tej formie z pewnością przyczynia się do poprawy gotowości bojowej jednostek OSP i z pewnością będą kontynuowane.