O pożarach sadzy w przewodach kominowych słów kilka...


Przedmiotowe pożary stanowią nie tylko powód znacznych strat w mieniu, ale często bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. I z tego każdy użytkownik kotła c.o. na paliwo stałe powinien sobie zdawać sprawę!!!
Do pożaru sadzy w przewodach kominowych lub nawet na odcinku czopucha kotła, dochodzi w momencie zapalenia się nagromadzonego się w tych miejscach niedopalonego paliwa (w wyniku niepełnego spalania). Niedopalonym paliwem jest dym, cząstki stałe węgla lub jego pochodnych, a niepełne spalanie jest rezultatem zbyt niskiej temperatury lub niedostatkiem tlenu, niezbędnego do podtrzymywania palenia.
Jeśli na kotle c.o. długotrwale utrzymujemy niską temperaturę (30-50 stopni Celsjusza), powodujemy tym samym, że paliwo jest  spalane w sposób niepełny, i w naszym kominie osadza się tłusty nalot i sadza. Kiedy na zewnątrz odnotujemy znaczny spadek temperatury, a na kotle ''podkręcimy" zawory na plus (np. 70 stopni) stwarzamy realne zagrożenie zapalenia się całego materiału palnego, nagromadzonego w przewodzie dymowym.
Zjawisko to możemy zaobserwować poprzez nadzwyczajny ciąg kominowy (,,cug"), intensywnie wydobywający się białawy dym lub płomienie wychodzące w nasady komina. Podczas tego zjawiska, temperatura przewodu kominowego osiąga nawet 1000 stopni Celsjusza, powodując rozszerzanie się i pękanie komina, oraz uszkodzenie jego konstrukcji. Każde mikropęknięcie powoduje dostanie się tlenku węgla (zabójczego czadu) do wnętrza domu (sypialnia, salon, pokój dziecięcy). Poddanie się długotrwałej ekspozycji na tlenek węgla, skutkuje zawrotami głowy, złym samopoczuciem, utratą przytomności, upośledzeniem organizmu, śmiercią...
Ponadto po wystąpieniu takiej sytuacji, Mistrz kominiarski lub Kierujący działaniem ratowniczym z ramienia PSP wyda tymczasowy zakaz użytkowania kotła c.o., do czasu usunięcia uszkodzeń i nieprawidłowości = brak ogrzewania.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa, zadbajmy sami o prawidłową eksploatację kotła (zalecana zadana temperatura to 55 stopni, powodująca pełne spalanie dymu i produktów paliwa) oraz stan przewodu dymowego. Zgodnie z przepisami,w domostwach opalanych paliwem stałym powinno się przynajmniej 4 razy w roku dokonywać czyszczenia przewodów kominowych a raz do roku przeprowadzać przegląd techniczny. Zaprośmy więc kominiarza na dach, a nie tylko do przedsionka domu, dopilnujmy, aby fachowo wykonał on swoją pracę !
W marcu jak w garncu - raz zimniej, raz cieplej...
PS. numer alarmowy 998 - tak na wszelki wypadek