22 maja 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim obchodziła Dzień Strażaka.

O godzinie 13.00 odprawiona została Msza Święta w intencji funkcjonariuszy, pracowników oraz emerytów KP PSP Wodzisław Śląski. Po niej nastąpił przemarsz na rynek wodzisławski gdzie odbył się uroczysty apel. Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem,dowódca uroczystości rozpoczął  apel z okazji Dnia Strażaka od złożenia meldunku st.bryg.Arkadiuszowi Biskupowi – Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 Podczas apelu wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

 Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczony  został mł. asp.Arkadiusz Czakon oraz mł. ogn.Łukasz Cuber.

Dyplomem za wieloletnią wzorową służbę Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił st.sekc.Pawła Króliczka.

Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali mł.ogn.Piotr Trznadel oraz mł.ogn.Bogusław Łopacz.

Podczas apelu odznaczenia „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej powiatu wodzisławskiego” odebrali Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pan Adam Gawęda oraz Pani Poseł Teresa Glenc .

Do stopnia aspiranta sztabowego awansowany został st.asp.Krzysztof Mrozek oraz do stopnia aspiranta awansowany został mł.asp.Adam Jachimowicz.

 Do stopnia ogniomistrz awansowani zostali:

 1. mł. ogn. Piotr Trznadel,
 2. mł. ogn. Tomasz Kłosek,
 3. mł. ogn. Marcin Glenc,
 4. mł. ogn. Marcin Herok,
 5. mł. ogn. Bogusław Łopacz.
 6. mł. ogn. Rafał Gawliczek,
 7. mł. ogn. Łukasz Cuber,

 

 Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:

 1. sekc. Adam Szetlak,
 2. sekc. Mariusz Wajsman,
 3. sekc. Szymon Burek,
 4. sekc. Dariusz Oleksiak,
 5. sekc. Dawid Izworski,
 6. sekc. Paweł Króliczek,
 7. sekc. Antoni Kolorz,
 8. sekc. Mateusz Kaczmarek,
 9. sekc. Dominik Budka,
 10. sekc. Damian Szymiczek,
 11. sekc. Marcin Blazel.

 

Do stopnia starszego sekcyjnego awansowani zostali:

 1. Wojciech Wróbel,
 2. Michał Tanżyna,
 3. Zbigniew Gąsiorkiewicz,
 4. Wojciech Dzierżenga,
 5. Dawid Ziętek,
 6. Robert Grzegorzek,
 7. Waldemar Górski,
 8. Krzysztof Kopel,
 9. Piotr Brański ,
 10. Michał Potysz ,
 11. Jacek Bażan,
 12. Tomasz Prusowski.

Stopień sekcyjnego otrzymał st.str.Jacek Pytlik

 Wyżej wymienione awanse i odznaczenia nie były jedynymi jakie zostały przyznane strażakom KP PSP Wodzisław Śląski. Awanse w stopniach oficerskich odbierane były podczas Centralnych i Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. 5 maja swoje pierwsze stopnie oficerskie odebrali mł.kpt.Szymon Kura oraz mł.kpt.Marcin Przybyła.

Podczas Wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, które miały miejsce 15 maja bieżącego roku  w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono: mł. bryg. Tomasza Starowicza, asp. sztab. Krzysztofa Mrozka, st. asp. Adama Burka i mł. asp. Dawida Klicha.

Do stopnia młodszego brygadiera awansowany został Marek Misiura - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, także do stopnia młodszego brygadiera awansowany został Tomasz Starowicz - Dowódca Zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Wodzisław Śląski.

W uroczystości udział wzięli między innymi:

- Poseł na Sejm RP Teresa Glenc,

- Senator RP Adam Gawęda,

- Pełnomocnik ds. Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości,

- Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg.Arkadiusz Biskup,

- Radny Sejmiku Wojewódzkiego Bronisław Karasek,

- Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Piotr Mikołajczyk,

- W-ce Starosta Wodzisławski Danuta Maćkowska,

- Prezydent Miasta Wodzisławia Ślaskiego Mieczysław Kieca,

- Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy,

- Z-ca Burmistrz Miasta Pszów Dawid Topol,

- Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk,

- Wójt Gminy Mszana Mirosław Szymanek,

- Z-ca Wójta Lubomia Bogdan Burek,

- Przewodniczący Rad Miast i Gmin powiatu wodzisławskiego,

- przedstawiciele władz samorządowych z terenu całego powiatu wodzisławskiego,

- szefowie służb, inspekcji i straży,

- komendanci powiatowi i miejscy PSP z sąsiadujących powiatów,

- przedstawiciele zarządów miejskich i gminnych ZOSP RP, prezesi OSP z całego powiatu,

- dyrektorzy i prezesi instytucji współdziałających z Państwową Strażą Pożarną.