Nowy samochód gaśniczy dla jednostki OSP Olza oraz specjalistyczna pojazd z drabiną mechaniczną dla OSP Rogów zostały uroczyście przekazane podczas apelu jaki miał miejsce 6 października 2018 roku w siedzibie tut.komendy.

Obie jednostki,  pochodzące z terenu gminy Gorzyce, są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakupione 6 osobowe auto dla jednostki OSP Olza  posiada zabudowany zbiornik wodny o pojemności 3500 litrów. Na wyposażeniu tego samochodu znajdzie się najbardziej potrzebny sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostka ta dotychczas dysponowała pojazdem wyprodukowanym w 1965 roku.

Drugi z przekazywanych samochodów to 42 letnia drabina SD 30 . Przez ostatnie 20 lat pojazd ten wykorzystywany był przez JRG Wodzisław Śląski. Za zgodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej trafił do jednostki OSP Rogów.   

Uroczysty apel stał się także okazją aby uhonorować Starostę Wodzisławskiego Ireneusza Serwotkę odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej powiatu wodzisławskiego”. Odznaczenie to nadane zostało przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Po apelu dalsza część uroczystości odbyła się w kościele pw.NMP Królowej Pokoju w Olzie. Po zakończonej Mszy Świętej ksiądz proboszcz tejże parafii dokonał poświęcenia obu pojazdów.  

Zdjęcia UG Gorzyce.