27 października 2018 Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wodzisławiu Śląskim świętował 20 lecie istnienia.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem spod Wiejskiego Domu Kultury do kościoła p.w. Józefa Robotnika w Nieboczowach, gdzie odprawiona została Msza Święta. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli z powrotem do WDK.

Po powitaniu przez Prezesa Oddziału Powiatowego druha Piotra Mikołajczyka przypomniane zostały najważniejsze wydarzenia z 20 letniej historii funkcjonowania struktur powiatowych związku OSP.

W trakcie uroczystości podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Gorzyce Danielem Jakubczykiem a Pełnomocnikiem do spraw Funduszy Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Michałem Wosiem dotyczące finansowania zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gorzyce. Na zakup w.w. pojazdu zagwarantowane zostało 650 000zł z Funduszu Sprawiedliwości oraz 200 000zł z środków UG Gorzyce.

W uroczystości oprócz członków OSP udział wzięli między innymi parlamentarzyści RP, władze samorządowe szczebla gminnego oraz powiatowego, strażacy ochotnicy z Republiki Czeskiej a także przedstawiciele tut.komendy.

W swym wystąpieniu Komendant Powiatowy mł.bryg.Marek Misiura skierował wyrazy uznania i podziękowania dal wszystkich członków OSP skupionych w Oddziale Powiatowym ZOSP Wodzisław Śląski za ich zaangażowanie, poświęcenie i wkład wnoszony na rzecz bezpieczeństwa.