28 grudnia 2018 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydułtowach odbyło się przekazanie kart rabatowych na paliwa dla druhów jednostek OSP z naszego powiatu.

Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śląskim - mł. bryg. Marek Misiura. Funkcyjnym OSP przekazano karty uprawniające do indywidualnego rabatu na paliwa na stacjach ORLEN oraz BLISKA.
Umowa na zniżki dla strażaków OSP została zawarta pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN SA a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w dniu 19 grudnia 2018 roku. Rabaty na paliwo będą funkcjonować od 1 stycznia 2019 roku. Uprawnionymi do udziału w programie są strażacy OSP czynnie biorący udział w akcjach ratowniczych, włączeni do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Na terenie powiatu wodzisławskiego w KSRG funkcjonuje dziewiętnaście jednostek OSP. Rabat Orlenu jest formą docenienia druhów, którzy bezinteresownie angażują się w ochronę i ratowanie ludzkiego życia.