1 lutego 2019 podczas uroczystego apelu przekazywane zostały samochody i specjalistyczny sprzęt pożarniczy dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Z końcem 2018 roku nowe samochody gaśnicze trafiły do jednostek OSP Głożyny i OSP Gorzyce. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głożyny dzięki dotacji Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (400 tys.zł) oraz środków samorządowych miasta Radlin (ponad 400tys.zł) a także dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach z dotacją Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 650 tys.zł i środkami Gminy Gorzyce w wysokości ponad 200 tys.zł.

W trakcie uroczystości przekazano także użytkowany przez ostatnie lata w jednostce OSP Gorzyce ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Trafił on na teren powiatu zawierciańskiego do jednostki OSP Witów (gm.Irządze). Jednostki OSP Głożyny i OSP Biertułtowy odebrały także kamery termowizyjne, sprzęt oświetleniowy i detektory energii elektrycznej.

Uroczysty apel stał się także okazją aby uhonorować Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach st.bryg.Jacka Kleszczewskiego odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej powiatu wodzisławskiego” oraz Członka Zarządu Województwa Śląskiego Pana Michała Wosia. Odznaczenia te nadane zostały przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

W uroczystości udział wzięli między innymi:

- Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg.Jacek Kleszczewski,

- Poseł na Sejm RP Teresa Glenc,

- Członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś,

- Radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewa Gawęda,

- Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń,

- Z-ca Burmistrza Radlina Zbigniew Podleśny,

- Wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk,

- Wójt Gminy Irządze Jan Molenda,

- komendanci powiatowi i miejscy PSP z sąsiadujących powiatów,

- szefowie służb, inspekcji współdziałających z Państwową Strażą Pożarną.

 

Zdjęcia : ogn.M.Herok, B.Futerska