25 marca druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wodzisławskiego przystąpili do egzaminu kończącego kurs podstawowy dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Egzamin w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim był podsumowaniem i sprawdzeniem wiedzy jaką kursanci nabyli w trakcie szkolenia prowadzonego przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w dniach 4-25 marca 2019r.

W trakcie szkolenia poza nabywaniem wiedzy teoretycznej kursanci podejmowali także działania w symulowanych zdarzeniach i ćwiczeniach, które mają przygotować ich do realnych działań ratowniczo-gaśniczych.

 

Kurs ukończyło 22 członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wodzisławskiego.