27 maja 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim obchodziła Dzień Strażaka.

O godzinie 12.00 odprawiona została Msza Święta w intencji funkcjonariuszy, pracowników oraz emerytów KP PSP Wodzisław Śląski. Po niej nastąpił przemarsz na rynek wodzisławski gdzie odbył się uroczysty apel.

Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem, dowódca uroczystości rozpoczął  apel z okazji Dnia Strażaka od złożenia meldunku st.bryg. Bogdanowi Jędrocha – Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas apelu wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Ze względu na zagrożenie powodziowe jakie istniało 24 maja odwołane zostały uroczystości wojewódzkie. Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zdecydował aby podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Wodzisławiu Śląskim wręczone zostały dodatkowo awanse oficerskie i odznaczenia oficerom powiatu wodzisławskiego oraz rybnickiego, jastrzębskiego, tyskiego i mikołowskiego.

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczony  został asp.sztab. Janusz Rassek oraz asp.sztab. Krzystof Mrozek.

Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczeni zostali  zostali st.bryg. Piotr Szojda, mł.bryg. Marek Zdziebło, st.kpt. Piotr Markiewicz, mł.ogn. Damian Kamczyk.

Dyplomem za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił mł.kpt. Rafała Barteczko.

Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został st.asp. Daniel Proksz.

Podczas apelu odznaczenia „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej powiatu wodzisławskiego” otrzymali: bryg. Wojciech Piechaczek, st.asp. Czesław Honisz, mł.ogn. Adam Szetlak, mł.ogn. Mateusz Kaczmarek.

Stopień brygadiera otrzymali:

1. mł.bryg. Rafał Adamczyk - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śl.

2. mł.bryg. Damian Krawczyk - Komendant Powiatowy PSP w Mikołowie,

3. mł.bryg. Grzegorz Kołoczek - Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie,

4. mł.bryg. Michał Sikora - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Rybnik.

Stopień młodszego brygadiera otrzymał st.kpt. Daniel Lebioda z KM PSP Jastrzębie Zdrój

Stopień starszego kapitana otrzymali:

1. kpt. Krzysztof Ograbek  - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Rydułtowy,

2. kpt. Łukasz Przybyła      - Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Rydułtowy,

3. kpt. Piotr Markiewicz     - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Jastrzębie Zdrój,

4. kpt. Tomasz Brański      - KP PSP Racibórz

5. kpt. Krzysztof Kołodziej  - KM PSP Tychy

Stopień kapitana otrzymał mł.kpt. Marek Walczak z KP PSP Mikołów

Do stopnia aspiranta sztabowego awansowany został st.asp. Andrzej Nowak i st.asp. Adam Burek oraz do stopnia aspiranta mł.asp. Arnold Burek.

Do stopnia ogniomistrza awansowani zostali:

1. mł.ogn. Damian Kamczyk,

2. mł.ogn. Tomasz Cykowski,

3. mł.ogn. Józef Kwaśnica.

Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:

1. st.sekc. Piotr Nowak,

2. st.sekc. Robert Mrozek,

3. st.sekc. Sławomir Śliwa,

4. st.sekc. Karol Rozy,

5. st.sekc. Sławomir Płaczek.

Do stopnia starszego sekcyjnego awansowani zostali:

1. sekc. Norbert Kolonko,

2. sekc Dawid Kamiński,

3. sekc. Marek Jęczmionka,

4. sekc. Ireneusz Oślizło.

Stopień starszego strażaka otrzymał st.str. Michał Prusowski,

Wyżej wymienione awanse i odznaczenia nie były jedynymi jakie zostały przyznane strażakom KP PSP Wodzisław Śląski. Awanse w stopniach oficerskich odbierane były podczas Centralnych i Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. 4 maja swoje pierwsze stopnie oficerskie odebrali mł.kpt. Piotr Trznadel, mł.kpt. Szymon Kwaśnica, mł.kpt. Marcin Honisz oraz mł.kpt. Mateusz Szałek.

W tym roku Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali także: ogn. Wojciecha Cyfka, mł.ogn. Tomasz Cykowski.

W uroczystości udział wzięli między innymi:

- Poseł na Sejm RP Teresa Glenc,

- Senator RP Adam Gawęda,

- Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg.Bogdan Jędrocha,

- Członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś,

- Radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewa Gawęda,

- Członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Witold Ryszka,

- Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń,

- Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca,

- Burmistrz Miasta Rydułtowy Marcin Połomski,

- Burmistrz Miasta Pszów Czesław Krzystała,

- Burmistrz Miasta Radlina Barbara Magiera,

- Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk,

- Wójt Gminy Mszana Mirosław Szymanek,

- Wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk,

- Wójt Gminy Marklowice Tadeusz Chrószcz,

- Z-ca Wójta Lubomia Bogdan Burek,

- Przewodniczący Rad Miast i Gmin powiatu wodzisławskiego,

- przedstawiciele władz samorządowych z terenu całego powiatu wodzisławskiego,

- szefowie służb, inspekcji i straży,

- komendanci powiatowi i miejscy PSP z sąsiadujących powiatów,

- przedstawiciele zarządów miejskich i gminnych ZOSP RP, prezesi OSP z całego powiatu,

- dyrektorzy i prezesi instytucji współdziałających z Państwową Strażą Pożarną.