26 lipca 2019 roku egzaminem odbywającym się w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim zakończył się kurs podstawowy OSP według nowego programu szkolenia z 2015 roku. Kurs rozpoczął się 8 lipca i realizowany był w systemie codziennym od poniedziałku do piątku.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu. Lekcje były prowadzone przez funkcjonariuszy jednostek ratowniczo-gaśniczej w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. W ramach kursu realizowane były zajęcia między innymi z taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, ćwiczenia z zakresu ratownicywa drogowego, a także test w komorze dymowej w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej, gdzie druhny i druhowie musieli przebyć specjalnie przygotowaną trasę z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych.

W szkoleniu uczestniczyło 28 strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu wodzisławskiego.