2 października 2019 podczas uroczystego apelu przekazane zostały samochody dla dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wodzisławskiego.

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze trafiły do jednostek OSP Biertułtowy i OSP Turza Śląska.

Samochód dla OSP Biertułtowy o łącznej wartości 806 880zł zakupiony został przy zaangażowaniu środków finansowych z Urzędu Miasta Radlina (446 880zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (380 000zł) oraz środków przeznaczonych na funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (260 000zł).

Zakup dla OSP Turza Śląska pokryty został z trzech źródeł  sfinansowany został przez Urząd Gminy Gorzyce (316 253zł) przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW (380 000zł) oraz środków MSWiA (80 000zł). Całkowita kwota nowego samochodu jaki jest obecnie użytkowany w Turzy Śląskiej to 776 253zł.

W trakcie uroczystości przekazano także promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie usuwania skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych. Łączna kwota przekazanych promes, dla 55 jednostek z terenu powiatu wodzisławskiego, rybnickiego, raciborskiego, żorskiego i jastrzębskiego, wynosiła 229 362zł.  

W uroczystości udział wzięli między innymi:

- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Senator RP Adam Gawęda,

- posłowie na Sejm RP Teresa Glenc, Katarzyna Dutkiewicz, Czesław Sobierajski, Grzegorz Matusiak

- Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg.Jacek Kleszczewski,

- prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek,

- w-ce prezes Zarządu WFOŚiGW Adam Lewandowski

- radni Sejmiku Wojewódzkiego Śląskiego Ewa Gawęda i Rafał Kondziora,

- przedstawiciel ministra, członka Rady Ministrów Michała Wosia,

- przedstawiciel posłanki do Parlamentu Europejskiego Izabeli Kloc,

- Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń,

- burmistrz Radlina Barbara Magiera,

- wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk,

- komendanci powiatowi i miejscy PSP z sąsiadujących powiatów,

- szefowie służb, inspekcji współdziałających z Państwową Strażą Pożarną.