Na zaproszenie Klubu Seniora działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim w dniu 01.10.2019r. wzięli udział w zebraniu członków stowarzyszenia.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z zagrożeniami wynikającymi ze zbliżającym się okresem grzewczym. Strażacy przybliżyli słuchaczom tematykę związaną z zapobieganiem pożarom w budynkach mieszkalnych oraz zagadnienia związane z zatruciem tlenkiem węgla. Zwrócono szczególną uwagę na użytkowanie wyłącznie sprawnych instalacji, konieczność wykonywania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych, jak również możliwość zakupu domowych czujników tlenku węgla. Zaprezentowano przykładowe czujniki, omówiono zasady działania oraz prawidłowy montaż urządzenia. Ponadto na spotkaniu przedstawiono zasady prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, przykładnego wezwania służb ratunkowych oraz udzielenia pomocy osobom w przypadku nagłego zatrzymania krążenia wraz z pokazem oraz możliwością wykonania czynności ratunkowych na fantomie szkoleniowym.