W dniu 12 października przeprowadzone zostały ćwiczenia z zakresu technik zaopatrzenia wodnego, które zapewniają zarówno duży wydatek wodny jak również ciągłość podawania środków gaśniczych. Ćwiczenia odbyły się przy współorganizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Rydułtowach. Miejscem przeprowadzenia ćwiczeń był zbiornik przy ul. Śląskiej w Pszowie.

Celem ćwiczeń było doskonalenie  współpracy podczas działań ratowniczych pomiędzy JRG Rydułtowy a jednostkami OSP, szczególnie w zakresie: doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu taktyki działań gaśniczych, budowy linii gaśniczych (magistrali dużej wydajności), organizacji łączności na miejscu akcji, doskonalenia umiejętności dowódców i strażaków podczas działań gaśniczych. Po części teoretycznej w ramach której omówiono niezbędne zagadnienia organizacji punktów czerpania wody, wykorzystywania sprzętu do budowy magistrali wężowych na podstawie  przykładowego pożaru, przystąpiono do ćwiczeń praktycznych. W ramach ćwiczeń zrealizowano techniki dostarczania wody poprzez przepompowywanie, przetłaczanie oraz z wykorzystano technikę mieszaną.

W ramach ćwiczeń wykorzystano nowo zakupiony sprzęt znajdujący się na wyposażeniu OSP Pszów umożliwiający budowę stanowiska wodnego oraz zaplecza logistycznego. W ćwiczeniach udział wzięły następujące jednostki: OSP Pszów, OSP Krzyżkowice, OPS Głożyny, OSP Rydułtowy i JRG Rydułtowy.