W dniu 16 października 2019 roku w Auli Politechniki Opolskiej w Opolu, odbyła się druga edycja konferencji z cyklu „Ratownictwo i Energetyka” pt. „Fotowoltaika. Elektromobilność. Perspektywy rozwoju i zagrożenia.”  Organizatorami tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Katowice Koło Opole, Politechnika Opolska, Tauron Dystrybucja S.A. Patronat merytoryczny nad konferencją objął Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.  Wymierny współudział w tym przedsięwzięciu miała również Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

W konferencji udział wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.

Podczas konferencji prelegenci z Państwowej Straży Pożarnej, służb energetycznych oraz świata nauki przedstawili aktualną problematykę związaną z rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz dynamicznym postępem w zakresie elektromobilności.

W przedstawionych zakresach tematycznych poruszano zagrożenia jakie niosą ze sobą nowe instalacje i technologie, takie jak instalacje fotowoltaiczne, czy magazyny energii oraz pojazdy z napędem elektrycznym, bądź hybrydowym. Zwracano uwagę, że ratownicy muszą być przygotowani do podjęcia bezpiecznych, ale zarazem skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych na wypadek powstania pożaru, bądź awarii technicznej nowych rozwiązań technologicznych stosowanych w wielu dziedzinach infrastrukturalnych. Wszyscy prelegenci i zaproszeni goście byli zgodni, że należy dążyć do unormowania i wprowadzenia określonych standardów w tym zakresie.

W trakcie konferencji prelegenci omówili miedzy innymi zagadnienia dotyczące: zagrożeń i taktyki działań ratowniczych przy pożarach
obiektów wyposażonych w systemy fotowoltaiczne, bezpieczeństwa użytkowania przemysłowych systemów magazynowania energii elektrycznej, budowy, zasady działania pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Zaproszenie gości  z Republiki Czeskiej przedstawili tematykę taktyki ratowniczej jednostek ochrony przeciwpożarowej w Republice Czeskiej podczas interwencji z pojazdami o napędzie alternatywnym oraz analizę akcji pożaru autobusu z napędem elektrycznym.

Ostatnim elementem konferencji były pokazy funkcjonalności pojazdów z napędem elektrycznym oraz pokazy taktyki  i działań ratowniczych zorganizowanych przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 2  z siedzibą w Opolu.