Druhowie ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wodzisławskiego mogli po raz kolejny podnosić swoje kwalifikacje, tym razem podczas szkolenia naczelników OSP.

Kurs przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim w dniach od 16 do 21 października 2019 roku. Druhowie pełniący funkcję naczelnika w jednostce lub planowani w przyszłości na to stanowisko muszą posiadać nieco inną wiedzę i umiejętności niż strażacy biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W związku z tym tematyka szkolenia obejmowała głównie zagadnienia teoretyczne. Tematy, które poruszano na szkoleniu to m.in.: obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP, zagadnienia operacyjne czy organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP.