W poniedziałek 28 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim miała miejsce uroczystość, podczas której podpisano umowy oraz wręczone zostały symboliczne czeki jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu okolicznych miast i powiatów na zakup samochodów i sprzętu ratowniczego.

Pieniądze przyznane zostały w ramach Programu ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem na lata 2019– 2020. Program ten realizowany jest przez Fundusz Sprawiedliwości, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości. Przekazane środki pozwolą na współfinansowanie następującego sprzętu:

  • 900 000 zł - OSP Racibórz-Sudół na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
  • 750 000 zł - OSP Gorzyczki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
  • 148 000 zł - OSP Żory na zakup samochodu rozpoznawczo-ratpwniczego,
  • 100 000 zł - OSP Boguszowice i OSP Popielów na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego,
  • 49 500 zł - OSP Krzyżanowice na zakup agregatu prądotwórczego.

 

W uroczystości udział wzięli między innymi:

  • Pan Michał Woś minister członek Rady Ministrów, poseł na Sejm RP,
  • Pani Teresa Glenc poseł na Sejm RP,
  • Pani Ewa Gawęda senator RP,
  • Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg.Bogdan Jędrocha.