W poniedziałek 28 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim miała miejsce uroczystość, podczas której podpisano umowy oraz wręczone zostały symboliczne czeki jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu okolicznych miast i powiatów na zakup samochodów i sprzętu ratowniczego.

Pieniądze przyznane zostały w ramach Programu ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem na lata 2019– 2020. Program ten realizowany jest przez Fundusz Sprawiedliwości, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości. Przekazane środki pozwolą na współfinansowanie następującego sprzętu:

 

W uroczystości udział wzięli między innymi: