4 grudnia 2019 roku o godzinie 8:30 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim odbyła się uroczystość ślubowania nowoprzyjętego strażaka.

Ślubowanie od str. Adriany Klapuch przyjął Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śląskim mł. bryg. mgr inż. Marek Misiura, który pogratulował jej pozytywnego przejścia przez wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego oraz życzył powodzenia w dalszych etapach służby. Wydarzeniu towarzyszyli także funkcjonariusze, pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim oraz ojciec str. Adriany Klapuch.