W ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim współorganizowała konferencje poruszające problematykę zagrożeń wynikającą z ekspozycji na tlenek węgla oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym w mieszkaniach.

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym , w miesiącu listopad i grudzień odbyły się cztery konferencje poruszające problematykę bezpieczeństwa pożarowego oraz eksploatacji urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych. Pierwsze spotkanie  odbyło się 6 listopada  w siedzibie OSP Pszów. Kolejne miało miejsce w Rydułtowskim Centrum Kultury w dniu 13 listopada, gdzie po spotkaniu dotyczącym fotowltaiki przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim wspólnie z Mistrzami Kominiarskimi, omówili najczęstsze błędy w użytkowaniu urządzeń grzewczych oraz wymaganych czynnościach wpływających na poprawę bezpieczeństwa.

Zagrożenia związane z tlenkiem węgla, czyli tzw. czadem oraz sposoby jak im przeciwdziałać, były głównym tematem spotkania pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, która odbyło się w RCK ,,Feniks” 27 listopada. Wydarzenie zorganizował Burmistrz Miasta we współpracy z Państwową Strażą Pożarną – Jednostką Ratowniczo Gaśniczą nr 2 w Rydułtowach oraz Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Prelegentami byli st. kpt Krzysztof Ograbek, który wprowadził gości w tematykę spotkania, opowiedział o statystykach oraz zdarzeniach w Powiecie Wodzisławskim, a także o tym, jak takim sytuacjom zapobiegać oraz Łukasz Malcharczyk, członek Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, który wytłumaczył rolę przeglądów kominiarskich, prawidłowego użytkowania sprzętu i wentylacji w zapobieganiu zatruciom czadem. Podczas konferencji nie tylko przekazano uczestnikom spotkania wiele cennych informacji, ale też rozdano wśród nich nowoczesne czujki czadu, ufundowane przez Hurtownię Elektryczną ELMIX z Rydułtów i Miasto Rydułtowy.

Natomiast 7 grudnia przy siedzibę OSP Bluszczów zorganizowana została akcja profilaktyczna podczas której poruszono zagadnienia związane z prawidłowym paleniem w kotle c.o., wygłoszono prelekcja nt. tlenku węgla, postępowanie przy pożarach sadzy w przewodach kominowych , jak również była możliwość możliwość zakupu dobrej jakości czujki tlenku węgla.

Współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli: OSP Bluszczów, firma Euroclas z Czyżowic, która bezpłatne udostępniła materiał na wykonanie modelu pokazowego; firma WRBA, która  przygotowała stoiska z domowym asortymentem sprzętu ppoż., a także merytoryczny wykład na temat przydatności takiego sprzętu w naszych domach.; Mistrz Kominiarski Pan Andrzej Irzyk, który przekazał cenne uwagi w kwestiach dotyczących palenia w kotłach c.o.