W dniu 13 stycznia 2020 roku na zaproszenie Starosty Wodzisławskiego – Pana Leszka Bizonia odbyło się spotkanie założycielskie społecznego komitetu fundacji sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim.

Jego głównym celem jest zgromadzenie funduszy na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, wydania publikacji dotyczących historii ochrony przeciwpożarowej na ziemi wodzisławskiej i uroczystości przekazania sztandaru oraz ewentualny zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu i pojazdów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim wraz z przeprowadzeniem uroczystości wręczenia sztandaru zgodnie z ceremoniałem pożarniczym i oprawą artystyczną. W spotkaniu powołującym Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim wzięli udział:

 

Pan Adam Gawęda                          Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Poseł na Sejm RP,

Pani Teresa Glenc                            Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,

Pani Ewa Gawęda                            Senator Rzeczpospolitej Polskiej

nadbryg. Jacek Kleszczewski           Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

Pan Szymon Klimczak                      Przedstawiciel Ministra Środowiska Michała Wosia

Pan Leszek Bizoń                             Starosta Wodzisławski,

Pan Tadeusz Skatuła                        Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego,

Pan Mieczysław Kieca                      Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego,

Pani Barbara Magiera                       Burmistrz Miasta Radlin,

Pan Krzysztof Jędrośka                    Sekretarz Miasta Rydułtowy,

Pan Czesław Krzystała                     Burmistrz Miasta Pszów,

Pan Tadeusz Chrószcz                     Wójt Gminy Marklowice,

Pan dr Czesław Burek                      Wójt Gminy Lubomia,

Pan Mariusz Adamczyk                    Wójt Gminy Godów,

Pan Daniel Jakubczyk                      Wójt Gminy Gorzyce,

Pan Mirosław Szymanek                  Wójt Gminy Mszana,

Ks. proboszcz Bogusław Płonka

Pani Dorota Szwagrzak

Wszyscy obecni wyrazili chęć uczestnictwa oraz aktywnego zaangażowania na posiedzeniach oraz pracach Komitetu podpisując się pod aktem założycielskim.

Następnie zostało powołane Prezydium Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim w składzie:

Przewodniczący: Pan Adam Gawęda ,

Wiceprzewodniczący: Pan Leszek Bizoń

Wiceprzewodniczący: Pan Mieczysław Kieca

Sekretarz: Pan Tadeusz Skatuła

Skarbnik: Pani Dorota Szwagrzak

Komitet również jednogłośnie uchwalił Uchwały regulujące prace Komitetu.