W czwartek 30 stycznia 2020 roku odbyła się narada z przedstawicielami jednostek OSP powiatu wodzisławskiego. Celem narady było podsumowanie roku 2019, przedstawienie planów na rok 2020 oraz omówienie spraw bieżących dotyczących zagadnień operacyjnych.

Podczas spokania poruszone zostały następujące tematy:

1. Statystyka zdarzeń w 2019 roku
2. Podsumowanie dotacji dla jednostek OSP w 2019 roku
3. Problemy z dotacjami dla jednostek OSP
4. Inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP w 2019 roku
5. Szkolenia przeprowadzone w 2019 roku
6. Szkolenia i ćwiczenia organizowane przez KP PSP w Wodzisławiu Śląskim w 2020 roku
7. Testy w komorze dymowej dla strażaków OSP 
8. Pozostałe tematy operacyjne