Informacja z działalności Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim.

Serdecznie informujemy, że uruchomiony został rachunek bankowy w celu prowadzenia zbiórki funduszy, które zostaną przeznaczone na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, wydania publikacji dotyczących historii ochrony przeciwpożarowej na ziemi wodzisławskiej i uroczystości przekazania sztandaru.

Dane do przelewu:

39 8469 0009 0010 7800 2000 0005 – numer konta otwartego na potrzeby działalności komitetu z dopiskiem „Darowizna na sztandar dla KP PSP Wodzisław Śląski”