„Wytyczne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG” w związku z wirusem COVID-19 - POBIERZ