Przydatne informacje i materiały szkoleniowe dla jednostek PSP i OSP dotyczące koronawirusa.

 

Być ratownikiem w dobie pandemii

Wsparcie psychologiczne przy pandemii

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Procedura postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem z dnia 13 marca 2020r.

Filmy instruktażowe