2 października 2020 roku odbyły się kolejne ćwiczenia Kompanii Odwodowej OSP nr 14 "Wodzisław".

Tematem tegorocznych ćwiczeń były pożary lasów, które charakteryzują się między innymi sporą powierzchnią oraz dużym zapotrzebowaniem na wodę do celów gaśniczych, którą niejednokrotnie trzeba dostarczać ze znacznej odległości. Manewry odbywały się na terenie Leśnictwa Syrynia wchodzącego w skład Nadleśnictwa Rybnik. W celu przygotowania strażaków do skutecznych działań gaśniczych na terenach leśnych, mieli oni za zadanie przeprowadzić symulowaną akcję gaśniczą, podczas której stosowali różne techniki zaopatrzenia w wodę, tj. przepompowywanie, przetłaczanie, doworzenie oraz system mieszany.

W ćwiczenia zaangażowanych było 12 jednstek ochotniczych straży pożarnych wchodzących w skład kompanii, czyli OSP Czyżownice, OSP Rogów, OSP Olza, OSP Lubomia, OSP Syrynia, OSP Zawada, OSP Pszów, OSP Radlin II, OSP Skrzyszów, OSP Gorzyce, OSP Krzyżkowice, OSP Rydułtowy oraz zastępy z jednotek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej z Wodzisławia Śląskiego i Rydułtów.