W dniu 17 lipca 2014 roku egzaminem odbywającym się w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim zakończył się kurs podstawowy OSP realizowany jednoetapowo. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu, łącznie z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych.

 

 Kursanci doskonalili swoje umiejętności podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych, które prowadzone były przez strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wodzisławiu Śląskim z wykorzystaniem sprzętu Komendy oraz samochodów ratowniczo gaśniczych z OSP Rydułtowy i OSP Gorzyce. Kursanci szkolili się w systemie codziennym od poniedziałku do piątku przez 12 dni. Przeprowadzone zostały również zajęcia w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim gdzie druhny i druhowie musieli przebyć zadymiony i zaciemniony tor przeszkód w aparatach powietrznych.

 

Na kurs zostało przyjętych 30 strażaków OSP z miast i gmin powiatu wodzisławskiego.

Do egzaminu przystąpiło 27 kursantów, z czego egzaminu teoretycznego nie zaliczyło 6 z nich. Osobom, które nie zaliczyły egzaminu został wyznaczony termin poprawkowy.

Spośród wszystkich uczestników ocenę bardzo dobrą uzyskały następujące osoby:

Patryk Iksal                   – OSP Syrynia

Marcin Kurzydym            – OSP Zawada

Łukasz Bizoń                  – OSP Rydułtowy

Andrzej Kozielski             – OSP Radlin II

Dominika Sosna              – OSP Głożyny

Miłosz Płomiński              – OSP Radlin II