W dniach 2,3,4 wrzesień zastępy straży pożarnej z JRG Wodzisław Śląski i JRG Rydułtowy gościły na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach a także w Domu Pomocy Społecznej.

Strażacy zaznajomili się ze specyfiką obiektów, warunkami ewakuacyjnymi, zasadami postępowania na wypadek pożaru panującymi w wyżej wymienionych ośrodkach, zaopatrzeniem wodnym i innymi kwestiami związanymi z przeciwpożarowym zabezpieczeniem obiektów.

Podczas wizyty w DPS-ie odbyła się krótka pogadanka dla pensjonariuszy. Omówiono między innymi zagrożenia pojawiające się podczas pożaru, najczęstsze przyczyny pożarów.

Na jednym z obiektów WOLO i ZOL, charakteryzującym się największym zagrożeniem pożarowym odbyła się próbna ewakuacja. Zgodnie z wcześniej opracowanymi założeniami do ćwiczeń ewakuowani zostali na zewnątrz wszyscy pacjenci znajdujący się na I i II kondygnacji.