,,Bezpieczna praca strażaka podczas zdarzeń w strefie niebezpiecznej” to temat ćwiczeń dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Gorzyce, które odbyły się w dniu 9 maja 2018.

Ćwiczenia były elementem corocznych obchodów ,,Tygodnia ochrony przeciwpożarowej” praktykowanych w tejże gminie. Organizatorem ćwiczeń był ZOSP RP w Gorzycach, a nad częścią merytoryczną i instruktażem czuwali strażacy KP PSP w Wodzisławiu Śląskim.
Ratując czyjeś życie, strażak przede wszystkim musi zadbać o własne bezpieczeństwo. Niejednokrotnie prowadzący szkolenie, odnosili się do tych słów, starając się zwracać uwagę na wszelkie szczegóły, mogące wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa ratowników.
Ćwiczenia prowadzone były na 3 stanowiskach, na których strażacy ćwiczyli następujące czynności:
- pokonywanie wąskich przejść z zachowaniem zasad kontroli przestrzeni wokół siebie,
- wyswobodzenie się z zaplątanych przewodów luźno zwisających w pomieszczeniu,
- wdrożenie procedury wzywania pomocy na wypadek sytuacji awaryjnej, tudzież awarii aparatu ochrony układu oddechowego.
Dla zwiększenia poziomu pozoracji, wszelkie czynności wykonywane były w zasłoniętych wizjerach masek aparatów OUO, co symulować miało silne zadymienie i brak odpowiedniej widoczności. Pokłosiem tego było zrozumienie istoty znajomości i obsługi używanego sprzętu ratowniczo – gaśniczego, bez możliwości obserwacji wzrokowej.
Udział w szkoleniu wzięło 44 strażaków z 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.