2018-03-17 wodzisławscy strażacy zostali powiadomieni o zawaleniu się jednej ze ścian budynku zlokalizowanego przy ul.Centralnej w Połomi.

Z relacji właściciela obiektu wynikało, że obiekt w ostatnich latach nie był użytkowany. Nie było jednak pewności czy pod gruzami nie został ktoś poszkodowany. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych podjęto działania celem jak najszybszego odgruzowania miejsca na które osunęła się ściana. Po przybyciu na miejsce specjalnie wyszkolonych psów, przeszukano gruzowisko. Psy nie sygnalizowały obecności ludzi pod gruzami. Po doraźnym zabezpieczeniu konstrukcji budynku do działań wprowadzono koparko-ładowarkę . Po całkowitym usunięciu gruzu spod ścian budynku utwierdzono się w przekonaniu, że pod gruzami nikogo nie było.

W działaniach udział brały zastępy z JRG Wodzisław Śląski, Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z JRG Jastrzębie Zdrój, grupa operacyjna z KW PSP oraz OSP Połomia. Na miejscu obecny był Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciel UG Mszana.