W związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, tj. intensywnymi opadami deszczu jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie powiatu wodzisławskiego, w dniach 26-28 czerwca 2020 r. odnotowano aż 88 zdarzeń.

Najwięcej, bo 78 interwencji dotyczyło wypompowywania wody z piwnic budynków jednorodzinnych, natomiast w 5 przypadkach udrażniano zalane drogi. W pozostałych zdarzeniach działania strażaków powiatu wodzisławskiego polegały na wypompowaniu wody z budynku wielorodzinnego, obiektów użyteczności publicznej.Na terenie m. Pszów zostały uszkodzone linie energetyczne, które zabezpieczane były siłami jednostek ochrony przeciwpożarowej.Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie gminy Lubomia.

Długotrwałe działania prowadzono na terenie miasta Rydułtowy. W wyniku intensywnych opadów doszło do wezbrania rzeki Nacyna na odcinki miedzy ul. Radoszowską i ul. Gen. Stanisława Maczka w Rydułtowach w wyniku którego doszło do powstania zalewiska na powierzchni ok 5,8 ha. Skutkiem wezbrania było zalanie ulic Radoszowskiej, gen. Maczka, św. Jacka oraz podtopieniu posesji i piwnic usytuowanych najbliżej miejsca zdarzenia. Działania polegały na zabezpieczeniu budynków mieszkalnych workami z piaskiem oraz rękawami przeciwpowodziowymi, wypompowaniu wody z budynków, budowie wałów celem usunięcia powstałego rozlewiska z wykorzystaniem pomp dużej wydajności po obu stronach rzeki Nacyna.