Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

 ul. Pszowska 68

44-300 Wodzisław Śląski

tel. (32) 453-93-93

 

 

 

 

   1. Dowództwo JRG nr 1

   2. Załoga JRG nr 1 

   3. Samochody JRG nr 1

   4. Obszar chroniony JRG nr 1

   5. Zakres zadań JRG nr 1