Obszar chroniony przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. Jej obszar chroniony obejmuje swym zasięgiem miasto Wodzisław Śląski oraz gminy Marklowice, Mszana, Gorzyce, Godów, Lubomia. Obszar chroniony jednostki zajmuje powierzchnię 238 km 2. Zamieszkuje go około 102360 tyś. mieszkańców. Ponadto Jednostka Ratowniczo - Gaśnica Państwowej Straży Pożarnej Wodzisław Śląski ochrania w ramach współdziałania z powiatu raciborskiego miejscowości: Chałupki, Rudyszwałd, Nowy Dwór, Zabełków. Część gminy Godów (sołectwa Gołkowice, Godów, Skrzyszów) stanowią teren współdziałania z JRG PSP Jastrzębie. Sołectwo Nieboczowy oraz część sołectwa Lubomia stanowią teren współdziałania z JRG Racibórz.